Over Crosspoint

Welkom, leuk dat je de website van gemeente Crosspoint bezoekt. Wij zijn een gemeente die gelooft dat we geroepen zijn om een verschil te maken in deze wereld. Het verlangen van ons is Gods hart achterna te jagen, zodat we steeds meer op Hem lijken in karakter en de dingen die we doen. Door dezelfde werken als Jezus in onze levens te doen, wordt de realiteit van Gods Woord (de Bijbel) zichtbaar op aarde.

Wij geloven in drie belangrijke pijlers: Honor, Impact en Presence. Deze pijlers zijn deel van onze gemeente en we zullen ernaar streven om dit praktisch te vertalen:

Honor

Ons doel is om echtheid in relaties na te streven en mensen te waarderen. Om mensen HONOR (eer) te geven, zodat een ieder zich gezien, gewaardeerd en geliefd voelt. Wij geloven namelijk dat ieder mens uniek is. Dat een ieder een bestemming heeft en GOUD in zich draagt dat naar boven gehaald en gezien mag worden.

Wij eren de Schrift (de Bijbel) en erkennen het als het Woord van God. Gedreven door correcte theologie onderwijzen wij mensen in Geest en waarheid. We streven ernaar om mensen te laten groeien naar volwassenheid in hun geloof. Dit noemen wij discipelschap. Wij eren de Heilige Geest als Persoon en Zijn werk in ons leven. De Heilige Geest helpt ons om te groeien naar volwassenheid in karakter en onze gaven te ontwikkelen.

Impact

Wij geloven dat christenen geroepen zijn om IMPACT te hebben in de omgeving waar zij deel van zijn. Wij zijn geroepen om een lichtbaken te zijn voor de gemeenschap, daarin gedreven door het geloof in God.

Wij willen het verschil maken in de gemeenschap en deze transformeren door bruggen te bouwen tussen kerk en samenleving. Ons streven hierin is om de liefde van God te laten zien door verschillende missies en activiteiten.

Wij geloven in een kerk van kracht. Door geloof kan het Koninkrijk van God doorbreken en zal deze zichtbaar worden in tekenen en wonderen, zoals: genezing, profetie, bevrijding en herstel.

Presence

De PRESENCE (de tegenwoordigheid) van God erkennen wij als een van de belangrijkste pijlers. Onze eerste bestemming is God zelf. In alles wat we ondernemen vinden wij het belangrijk om bewust te zijn van Zijn tegenwoordigheid. We streven ernaar om Hem te ontmoeten in gebed en aanbidding, welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

We komen samen om opgebouwd en bekrachtigd te worden, om vervolgens het verschil te maken in de gemeenschap waarin wij zijn geplaatst.

Wij geloven in een God van generaties. Wij erkennen en waarderen de aanwezigheid van families. Om deze reden streven wij ernaar om actief te zaaien in de levens van kinderen en jongeren. Wij bouwen voor generaties na ons!

Leiderschap

De dagelijkse leiding van Crosspoint ligt bij de interim-voorgangers, Léon en Nicolette Tibboel. Zij zijn verantwoordelijk voor de visie en de vertaling hiervan richting de gemeente.

Diakenen

Het leidersteam wordt ondersteund door verschillende diakenen binnen Crosspoint. Zij zijn verantwoordelijk voor bepaald taakgebieden.

De diakenen zijn Marie Sipma, Jacqueline de Klerk en Bernadette van der Laak.

Leiderschap

De dagelijkse leiding van Crosspoint ligt bij de interim-voorgangers, Léon en Nicolette Tibboel. Zij zijn verantwoordelijk voor de visie en de vertaling hiervan richting de gemeente.

Diakenen

Het leidersteam wordt ondersteund door verschillende diakenen binnen Crosspoint. Zij zijn verantwoordelijk voor bepaald taakgebieden.

De diakenen zijn Marie Sipma, Jacqueline de Klerk en Bernadette van der Laak.

Agenda

Neem deel aan een van onze samenkomsten, conferenties of andere activiteiten.

De hierna genoemde activiteiten zijn vrij toegankelijk voor een ieder om bij aanwezig te zijn.

januari, 2022

Maandelijkse updates ontvangen?

  Maandelijkse updates ontvangen?

   Media

   Preken en onderwijs

   Heb je nu net die spreker gemist die je graag had willen horen? Of ben je benieuwd naar een behandeld onderwerp? Onze diensten nemen wij op en publiceren we op ons YouTube kanaal.

   Media

   Preken en onderwijs

   Heb je nu net die spreker gemist die je graag had willen horen? Of ben je benieuwd naar een behandeld onderwerp? Onze diensten nemen wij op en publiceren we op ons YouTube kanaal.